Chung cư Mulberry Lane

mulber

Địa điểm: Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Capita Land – Hoàng Thành

Hạng mục: Bảo trì và khôi phục hệ thống intercom và access control

Thời gian: 2020