Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán trưởng

Quy trình thực hiện bởi G8 gồm các bước
Bước 1: Khảo sát tình hình thực tế của doanh nghiệp
Tiến hành khảo sát chi tiết về tình hình kế toán và tài chính của doanh nghiệp.
Bước 2: G8 hỗ trợ tư vấn chuyên sâu
Tư vấn chuyên sâu về các vấn đề kế toán, thuế, và quản lý tài chính.
Bước 3: Báo giá cụ thể và ký kết hợp đồng
Xây dựng báo giá chi tiết cho dịch vụ và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Bước 4: Bổ nhiệm nhân sự đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng cho khách hàng
Quyết định và bổ nhiệm nhân sự chịu trách nhiệm với chức vụ kế toán trưởng cho doanh nghiệp khách hàng.
Bước 5: Thực hiện dịch vụ
Bắt đầu thực hiện các dịch vụ kế toán và tài chính theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng.

Thuê dịch vụ làm kế toán trưởng hoạt động bình thường tại doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu, quy mô, sức khỏe tài chính của mỗi doanh nghiệp.

Hiện nay, xu hướng thuê dịch vụ kế toán trưởng ngày càng phổ biến. Vị trí này thực hiện vai trò kiểm tra tính tuân thủ về các chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành trong công tác kế toán của doanh nghiệp.

Photo BaiViet 005