Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán

dich vu tu van thue ke toan e1703213465243

Dịch vụ tư vấn thuế, kế toán bao gồm:
1.Tư vấn về thuế:
Tư vấn về luật thuế cho doanh nghiệp.
Đăng ký thuế, kê khai thuế, và khiếu nại thuế.
Thực hiện thủ tục hoàn thuế, kiểm tra và rà soát rủi ro thuế định kỳ (tháng, quý, năm).
Lập kế hoạch và cấu trúc thuế, đưa ra giải pháp tiết kiệm thuế.
Tư vấn về ảnh hưởng của thuế đối với hợp đồng tương lai và quyết định tài chính.
Hỗ trợ cập nhật thay đổi chính sách thuế.
2. Tư vấn kế toán:
Tư vấn tổ chức công tác kế toán và hoàn thiện bộ máy kế toán.
Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán và tài chính để tăng hiệu quả làm việc.
3. Tư vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp:
Thiết lập và hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ.
Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Tổ chức lại doanh nghiệp và tư vấn về cổ phần hóa doanh nghiệp cũng như niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

dich vu tu van thue ke toan 01