kt thue tron goi

01

Kế Toán Thuế Trọn Gói.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:Chấp nhận bàn giao hồ sơ và chứng từ kế toán từ khách hàng….

Chi tiết

dich vu tu van ma

02

Dịch vụ tư vấn M&A.

Xác định mục tiêu và kế hoạch chi tiết về việc mua lại, bao gồm lợi ích dự kiến và cơ hội….

Chi tiết

dich vu tu van ma
dv hoang thue 01

03

Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng.

Tiến hành khảo sát và tư vấn về các vấn đề liên quan đến hoàn thuế Giá trị gia tăng (VAT)…

Chi tiết

g8 nguoi nop thue co them nhieu quyen loi sau Luat Quan ly thue co hieu luc 01

04

Dịch Vụ Tư Vấn Thuế, Kế toán.

Tư vấn về luật thuế cho doanh nghiệp. Đăng ký thuế, kê khai thuế, và khiếu nại thuế.. …

Chi tiết

g8 nguoi nop thue co them nhieu quyen loi sau Luat Quan ly thue co hieu luc 01
dv soat xet thue 01

05

Dịch Vụ soát xét thông tin tài chính.

Chuẩn bị và thực hiện các hoạt động tiền rà soát, bao gồm việc thu thập và tổ chức thông tin liên quan….

Chi tiết

dich vu thiet lap he thong xay dung quy trinh quy che

06

Dịch vụ thiết lập hệ thống, xây dựng quy trình, quy chế.

Xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với quy mô và yêu cầu của doanh nghiệp….

Chi tiết

dich vu thiet lap he thong xay dung quy trinh quy che
dv ke toan truong

07

Dịch Vụ Kế Toán Trưởng.

Tiến hành khảo sát chi tiết về tình hình kế toán và tài chính của doanh nghiệp…

Chi tiết

dvkt8

08

Dịch Vụ Khác.

Giúp doanh nghiệp nắm bắt các vấn đề thực trạng tài chính, từ đó ra đưa ra những quyết định đúng đắn để doanh nghiệp phát triển…..

Chi tiết

dvkt8