Dịch vụ kế toán

Dịch vụ khác

Mỗi doanh nghiệp, với bản chất riêng biệt, đều đối mặt với những thách thức khác nhau về tài chính và kế toán. Với đội ngũ chuyên gia có hơn 18 năm kinh nghiệm, G8 không chỉ hiểu rõ những khó khăn mà doanh nghiệp của bạn đang phải đối mặt mà còn mang đến các giải pháp linh hoạt và đa dạng.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của khách hàng:

1. Dịch vụ Quyết toán Thuế: Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế một cách chính xác và hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định thuế.

2. Dịch vụ Chuẩn bị Hồ sơ Vay vốn Ngân hàng: Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ tài chính đầy đủ và chính xác để doanh nghiệp có thể đạt được vay vốn ngân hàng một cách thuận lợi.

3. Dịch vụ Chuẩn bị Hồ sơ Tài chính hỗ trợ Đấu thầu: Đảm bảo hồ sơ tài chính của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của quá trình đấu thầu và giúp doanh nghiệp nâng cao cơ hội chiến thắng thầu.

4. Dịch vụ Tư vấn giải quyết các vấn đề/khó khăn: Tư vấn về chi phí hợp pháp, hợp lý, và hợp lệ của từng doanh nghiệp, chi phí tiền lương, bảo hiểm doanh nghiệp, và các khía cạnh khác của quản lý tài chính trong Doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết mang lại giải pháp toàn diện và phù hợp để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ trên thị trường.