Tuyển dụng

Thông báo tuyển thực tập sinh kế toán

TUYỂN THỰC TẬP SINH 1. Vị trí cần tuyển: Thực tập sinh kế toán 2. Số lượng cần tuyển: 15 sinh viên 3. Nơi làm việc Công ty TNHH tư