Dịch vụ kế toán

Kế toán thuế trọn gói

Quy trình thực hiện bởi G8 gồm các bước:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
Chấp nhận bàn giao hồ sơ và chứng từ kế toán từ khách hàng.
Bước 2: Thiết lập ban đầu:
Thực hiện thiết lập ban đầu trên hệ thống phần mềm online và xác định định danh khách hàng.
Bước 3: Nhập liệu kế toán
Tiến hành nhập liệu các chứng từ kế toán vào hệ thống.
Bước 4: Lập báo cáo hàng tháng:
Tạo và lập các báo cáo thuế, báo cáo kế toán hàng tháng.
Bước 5: Lập quyết toán thuế và BCTC hàng năm
Chuẩn bị và lập quyết toán thuế hàng năm cùng với Báo cáo Tài chính hàng năm.
Bước 6: In Ấn và bàn giao
In ấn, đóng tệp và đóng quyển hồ sơ, sau đó bàn giao hoàn trả hồ sơ kế toán cho khách hàng.
* Đặc biệt, G8 sẽ thay mặt Doanh nghiệp:
– Tiếp đón đoàn thanh kiểm tra quyết toán thuế
– Giải trình, bảo vệ số liệu khi cơ quan thuế thanh kiểm tra.

G8 nhận giải quyết tất cả các vấn đề A – Z liên quan đến kế toán thuế trong doanh nghiệp một cách nhanh chóng và triệt để, tối ưu chi phí nhân sự.

ke toan thue tron goi